Politikalarımız

Kayel Group, şirket standartlarını eksiksiz uygulamaktadır. Bu bağlamda, aşağıda kalite politikalarının detayları verilmiştir.

Kalite politikamız:
Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına zamanında cevap vermek şirketimizin ana kalite politikasıdır. Bu politika ışığında Kayel Group yönetimi;

*Projelendirmeden satış sonrası desteğe kadar yapılan işin her aşamasında mutlu müşteri ilkesiyle hareket eder.
*Yeniliklere, sürekli gelişen teknoloji ve eğitimlere, vasıflı personel yatırımına önem verir.
*Tüm faaliyetlerini yasal yükümlülüklere uygun olarak gerçekleştirir.
*Karşılaşılması muhtemel problemleri önceden sezerek ve önlemler alarak müşterilerinin memnuniyetini artırır.
*Kalite yönetiminin önemini tüm çalışanlarına benimseterek sistemde devamlı iyileştirmeler yapar ve toplam kalite yönetimi sistemini kullanır.
*Girişim ve inovasyonu destekleyerek kurum içi kullanımının yaygınlaşmasını sağlar.

Çevre politikamız:
Kayel Group, gerçekleştirdiği projeler ile ülke ekonomisine katma değer sağlarken uluslararası etkilere ve yasal şartlara uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, çevresel ve enerji verimliliği bakımından performansını sürekli geliştirmeyi, gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı çevre politikası olarak kabul etmiştir. Bu politika ışığında Kayel Group yönetimi;

*Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikleri takip ederek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlar.
*Kayel Group şirketlerinde mevcut olan tüm süreçlerde çevresel etkileri göz önünde bulundurur.
*Çevreye olan sorumlulukları konusunda tüm çalışanlarını ve tedarikçilerini bilgilendirerek sürece dahil olmalarını sağlar.
*Kağıt kullanımını azaltmaya ağırlık vererek atık kağıtları geri dönüşüm amacıyla biriktirir.

İnsan kaynakları politikamız:
Boş pozisyonların çalışanlara duyurulduğu şirketimizde, topluluk içinden yapılan başvurular öncelikle değerlendirilerek, şirket içi çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunuyoruz. İşe alım sürecine hangi iş için şirket bünyesine dahil olursa olsun, tüm adaylarımızda dikkat ettiğimiz 5 ana husus vardır;

*Takım çalışmasına uygunluk
*İletişim & işbirliği
*Kendini geliştirme kabiliyeti
*İş etiklerine uyumluluk.
*Bilgi paylaşımı.